10-12 Mars 2016
Mer information om Sociologidagarna klicka här

Föreläsning om Torgny Segerstedt

Se gärna filmerna från föreläsning om Torgny Segerstedt, Sveriges första professor i Sociologi. Filmen från föreläsningen presenteras i tre på varandra följande filmer.

Mer om Sociologiska institutionen

This page has moved!

The gerotranscendence pages are moved to a new web address! Please update links and browser favourites. (This is a temporary page that will be valid no longer than until december 2013!)