Department of Sociology

Outline for Master Programme in Social Analysis of Economy and Organisation

Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation

Specialisation: Economic History (Ekonomisk historia)

Outline(s)

  • Latest outline for Economic History (applies from Autumn 2015)

Semester 1

Semester 2

* Mandatory