Syllabus for Sociology B

Sociologi B

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2SC012
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-24
 • Established by: The Faculty Board of Social Sciences
 • Revised: 2016-06-10
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 25, 2016
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Content

1. Sociological Theory I 15.0 credits

2. Methods & Analysis I and Advanced Study Project 15.0 credits

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: week 35, 2017

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : 1, samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  2., [utök. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions