Syllabus for Social Conditions and Social Problems II

Sociala villkor och sociala problem II

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 13 credits
 • Course code: 2SC118
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1F, Social Work G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2013-05-29
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2015-03-11
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 27, 2015
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: week 26, 2016

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  2., [utök. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Mattsson, Tina Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis

  2. uppl.: Malmö: Gleerups Utbildning, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Socialt arbete : en grundbok Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Sunesson, Sune; Knutagård, Marcus

  3., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur & Kultur, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Payne, Malcolm Nilsson, Björn Modern teoribildning i socialt arbete

  3., svenska utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Petersson, Frida; Davidsson, Tobias Social exkludering : perspektiv, process, problemkonstruktion

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2016]

  Find in the library

  Mandatory

 • Widerberg, Karin Kvalitativ forskning i praktiken

  Lund: Studentlitteratur, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Andra män : maskulinitet, normskapande och jämställdhet

  1. uppl.: Malmö: Gleerups, 2012

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions