Syllabus for Research Methods and Evaluation Methods

Forsknings- och utvärderingsmetod

Syllabus

 • 15 credits
 • Course code: 2SC116
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work G2F, Sociology G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2013-12-04
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2014-12-03
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 03, 2015
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: week 04, 2019

 • Jergeby, Ulla Evidensbaserad praktik i socialt arbete

  Stockholm: Gothia, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Padgett, Deborah Qualitative methods in social work research

  2. ed.: Los Angeles, Calif.: Sage Publications, cop. 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Blom, Björn; Nygren, Lennart; Morén, Stefan Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och användning

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Winther Jørgensen, Marianne; Phillips, Louise Torhell, Sven-Erik Diskursanalys som teori och metod

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Find in the library

  Mandatory

 • Sohlberg, Peter; Sohlberg, Britt-Marie Kunskapens former : vetenskapsteori och forskningsmetod

  3., [kompletterade och utvidgade] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  Tredje upplagan: 2018

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions