Syllabus for Social Policy and Welfare

Socialpolitik och välfärd

Syllabus

 • 14 credits
 • Course code: 2SC113
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G2F, Social Work G2F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-12-05
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2014-12-03
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 03, 2015
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: week 03, 2015

 • Bergh, Andreas Den kapitalistiska välfärdsstaten

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Hort, Sven E. O. Social policy, welfare state, and civil society in Sweden. : Vol. 1 History, policies, and institutions 1884-1988

  3., enl. ed.: Lund: Arkiv, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Trygged, Sven Internationellt socialt arbete : i teori och praktik

  2., [utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Johansson, Håkan Socialpolitiska klassiker

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindbom, Anders Systemskifte? : den nya svenska välfärdspolitiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Swärd, Hans; Edebalk, Per Gunnar; Wadensjö, Eskil Vägar till välfärd : idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Gustafsson, Agne Kommunal självstyrelse : kommuner och landsting i det politiska systemet

  7., [omarb.] uppl.: Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), 1999

  Find in the library

 • Hansson, Jan-Inge; Martinsson, Stefan Så fungerar kommunens ekonomi : om att trygga kommunens framtid

  [Omarb. utg.]: Höganäs: Kommunlitteratur, 2008

  Find in the library

 • Jess, Kari Att räkna med nytta : samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete

  Stockholm: Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet, 2005

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-458

  Find in the library

 • Hartman, Laura Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd

  2. uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2011

  fulltext

  Find in the library

Reading list revisions