Syllabus for Law and Social Work

Rätt och socialt arbete

Syllabus

 • 28 credits
 • Course code: 2JS902
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-11-21
 • Established by: The Educational Board of Law
 • Revised: 2013-12-05
 • Revised by: The Educational Board of Law
 • Applies from: week 01, 2014
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Law

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: week 04, 2014

 • Alexius Borgström, Katarina; Hollander, Anna Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Björkman, Ulla; Lundin, Olle Kommunen och lagen: en introduktion

  4. uppl.: Iustus, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Bohlin, Alf Offentlighetsprincipen

  8., [omarb. och utök.] uppl.: Stockholm: Norstedts Juridik, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Clevesköld, Lars; Lundgren, Lars; Thunved, Anders Handläggning inom socialtjänsten

  16., [rev.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Juridik för socialt arbete Lind, Anna-Sara; Eneroth, Elisabeth; Petersson Hjelm, Ann-Christine; Leviner, Pernilla; Bäckman, Therese; Fridström Montoya, Therése; Alfvengren, Åsa

  Gleerups, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Jensen, Ulf; Rylander, Staffan; Lindblom, Per Henrik Att skriva juridik : regler och råd

  5. uppl.: Uppsala: Iustus, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Ragnemalm, Hans Förvaltningsprocessrättens grunder

  9., [rev. och utök.] uppl.: Stockholm: Jure, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Rönnberg, Lena Hälso- och sjukvårdsrätt

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Singer, Anna Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle

  6., [omarb.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Zetterström, Stefan Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion

  Uppsala: Iustus, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Lagbok

  Find in the library

  Mandatory

 • Att fastställa faderskap

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2005

  Find in the library

 • Barn och unga i familjehem och HVB : handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2012

  Fulltext

  Find in the library

 • Barn och unga i socialtjänsten : utreda, planera och följa upp beslutade insatser

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2006

  Find in the library

 • Barn och unga som begår brott : handbok för socialtjänsten

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2009

  Fulltext

  Find in the library

 • Ekonomiskt bistånd : handbok för socialtjänsten

  [Ny, uppdaterad uppl.]: Stockholm: Socialstyrelsen, 2013

  Fulltext

  Find in the library

 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten : [individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)]

  3. uppl.: Stockholm: Socialstyrelsen, 2010

  Find in the library

 • Lex Sarah : handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2013

  Find in the library

 • Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2012

  Fulltext

  Find in the library

 • Vårdnad, boende och umgänge : handbok - stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt

  [Ny, rev. utg.].: Stockholm: Socialstyrelsen, 2012

  Find in the library

Reading list revisions