Syllabus for Social Conditions and Social Problems II

Sociala villkor och sociala problem II

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 13 credits
 • Course code: 2SC118
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1F, Social Work G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2013-05-29
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: week 27, 2013
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: week 27, 2013

 • Eliasson, Mona; Ellgrim, Barbro Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : en kunskapsöversikt

  Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, cop. 2006

  Fulltext

  Find in the library

  Mandatory

 • Foucault, Michel Bjurström, C. G. Övervakning och straff : fängelsets födelse

  4., översedda uppl.: Lund: Arkiv, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Gottzén, Lucas Hjältar och monster : samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld

  Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2013

  Fulltext

  Find in the library

  Mandatory

 • Andra män : maskulinitet, normskapande och jämställdhet

  1. uppl.: Malmö: Gleerups, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Hilte, Mats Avvikande beteende : en sociologisk introduktion

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Find in the library

  Mandatory

 • Loseke, Donileen R. Thinking about social problems : an introduction to constructionist perspectives.

  2. ed.: New York: Aldine de Gruyter, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Mattsson, Tina Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Find in the library

  Mandatory