Syllabus for Law and Social Work

Rätt och socialt arbete

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 28 credits
 • Course code: 2JS902
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-11-21
 • Established by: The Educational Board of Law
 • Applies from: week 01, 2013
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Law

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: week 04, 2013

 • Björkman, Ulla; Lundin, Olle Kommunen och lagen: en introduktion

  4. uppl.: Iustus, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Bohlin, Alf Offentlighetsprincipen

  8., [omarb. och utök.] uppl.: Stockholm: Norstedts Juridik, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Hydén, Håkan; Hydén, Therese Rättsregler : en introduktion till juridiken

  6., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Jensen, Ulf; Rylander, Staffan; Lindblom, Per Henrik Att skriva juridik : regler och råd

  5. uppl.: Uppsala: Iustus, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Juridik för socialt arbete Lind, Anna-Sara; Eneroth, Elisabeth; Petersson Hjelm, Ann-Christine; Leviner, Pernilla; Bäckman, Therese; Fridström Montoya, Therése; Alfvengren, Åsa

  Gleerups, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Alexius Borgström, Katarina; Hollander, Anna Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Ragnemalm, Hans Förvaltningsprocessrättens grunder

  9., [rev. och utök.] uppl.: Stockholm: Jure, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Singer, Anna Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle

  6., [omarb.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Rönnberg, Lena Hälso- och sjukvårdsrätt

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Lagbok

  Find in the library

  Mandatory

 • Clevesköld, Lars; Lundgren, Lars; Thunved, Anders Handläggning inom socialtjänsten

  16., [rev.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Malmströms Civilrätt Ramberg, Christina; Sigeman, Tore; Malmström, Åke; Agell, Anders

  22., [rev.] uppl.: Malmö: Liber, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Barn och unga i socialtjänsten : utreda, planera och följa upp beslutade insatser

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Ekonomiskt bistånd : stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten : [individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)]

  3. uppl.: Stockholm: Socialstyrelsen, 2010

  Find in the library

  Mandatory