Syllabus for Social Policy and Welfare

Socialpolitik och välfärd

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 14 credits
 • Course code: 2SC113
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G2F, Social Work G2F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-12-05
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: week 49, 2012
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: week 49, 2012

 • Berg, Claes Global ekonomi : en introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi

  2., uppdaterade uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Wahl, Anna Det ordnar sig : teorier om organisation och kön.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Gustafsson, Agne Kommunal självstyrelse : kommuner och landsting i det politiska systemet

  7., [omarb.] uppl.: Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), 1999

  Find in the library

  Mandatory

 • Hansson, Jan-Inge; Martinsson, Stefan Så fungerar kommunens ekonomi : om att trygga kommunens framtid

  [Omarb. utg.]: Höganäs: Kommunlitteratur, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Holmberg, I; Henning, R (red) Offentligt ledarskap : om förändring, förnyelse och nya ledarideal

  Studentlitteratur, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Johansson, Håkan Socialpolitiska klassiker

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Vahlne Westerhäll, Lotta Den starka statens fall? : en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Åmark, Klas Hundra år av välfärdspolitik : välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2005

  Find in the library

  Mandatory