Syllabus for Social Work: Theory, Development and Profession

Socialt arbete: Teori, utveckling och profession

Syllabus

 • 14 credits
 • Course code: 2SC101
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-05-30
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: week 27, 2012
 • Entry requirements: Mathematics B, Civics A
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: week 26, 2016

 • Akademikerförbundet SSR. Yrkesetiska riktlinjer för socionomer.

  Akademikerförbundet SSR,

  http://www.akademssr.se/

  Mandatory

 • Bäck-Wiklund, Margareta Svensk välfärd under 100 år

  Part of:

  Socialvetenskaplig tidskrift

  (2003) nr. 2-3 s. 113-299

  Find in the library

 • Börjesson, Bengt Förstå socialt arbete eLabb 12 mån

  Liber, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Mattsson, Tina Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans Perspektiv på sociala problem

  Stockholm: Natur och kultur, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Pettersson, Ulla Från fattigvård till socialtjänst : om socialt arbete och utomparlamentarisk aktivitet

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  3. uppl.: Liber utbildning, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Meeuwisse, Anna; Sunesson, Sune; Swärd, Hans Socialt arbete : en grundbok

  2., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Svensson, Kerstin; Johnsson, Eva; Laanemets, Leili Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Payne, Malcolm Nilsson, Björn Modern teoribildning i socialt arbete

  3., svenska utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions