Syllabus for Sociology B

Sociologi B

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2SC012
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-24
 • Established by: The Faculty Board of Social Sciences
 • Revised: 2011-12-14
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 01, 2012
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: week 27, 2012

 • Beauvoir, Simone de Inczèdy-Gombos, Adam; Moberg, Åsa Det andra könet

  Stockholm: Norstedt, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Durkheim, Emile The division of labour in society

  [2. ed.]: Basingstoke: Macmillan, 1984

  Find in the library

  Mandatory

 • Marx, Karl Kapitalet : kritik av den politiska ekonomin. Bok 1, Kapitalets produktionsprocess

  4. uppl.: Lund: A-Z, 1981

  Find in the library

  Mandatory

 • Weber, Max Den protestantiska etiken och kapitalismens anda

  Lund: Argos, 1978

  Find in the library

  Mandatory

 • Harrington, Austin Modern social theory : an introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Lemert, Charles Social theory : the multicultural and classic readings

  3. ed.: Boulder, Colo.: Westview, cop. 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindgren, Simon Sociologi 2.0 : samhällsteori och samtidskultur

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2007

  Find in the library

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Börjesson, Mats; Palmblad, Eva Diskursanalys i praktiken

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Trost, Jan Kvalitativa intervjuer

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions