Syllabus for Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management B

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2SC018
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-24
 • Established by: The Faculty Board of Social Sciences
 • Revised: 2010-12-05
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 01, 2011
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: week 02, 2011

 • Czarniawska, Barbara Carlsson, Mats Att handla med ord : om organisatoriskt prat, organisatorisk styrning och företagsledningskonsultering

  Stockholm: Carlsson, 1988

  Find in the library

  Mandatory

 • Wahl, Anna Det ordnar sig : teorier om organisation och kön.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Find in the library

  Mandatory

 • Granberg, Otto PAOU : personaladministration, HRM och organisationsutveckling

  8., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Lukes, Steven Gundenäs, Henrik Maktens ansikten

  [Ny utök. utg.]: Göteborg: Daidalos, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Organisationer och samhälle : analytiska perspektiv

  Lund: Studentlitteratur, 1999

  Find in the library

  Mandatory

 • Christensen, Tom; Ivarsson Westerberg, Anders Organisationsteori för offentlig sektor

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Charmaz, Kathy Constructing grounded theory : a practical guide through qualitative analysis

  London: SAGE, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Mella, Orlando, redaktör Kvalitativa analyser med grundad teori

  Find in the library

  Mandatory

 • Mella, Orlando Kvantitativa metoder för samhällsvetare

  2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Trost, Jan Kvalitativa intervjuer

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Find in the library

Reading list revisions