Syllabus for Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management B

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B

A revised version of the syllabus is available.

Reading list

Reading list

Applies from: week 04, 2008

 • Bauman, Zygmunt Auschwitzoch det moderna samhället

  2. uppl.: Göteborg: Daidalos, 1994

  Find in the library

 • Eriksson-Zetterquist, Ulla; Kalling, Thomas 1968-; Styhre, Alexander Organisation och organisering.

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2005

  Find in the library

 • Goffman, Erving Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik

  4. uppl.: Stockholm: Prisma, 1998,

  Find in the library

 • Alvesson, Mats; Billing, Yvonne Due Kön och organisation

  Lund: Studentlitteratur, 1999

  Find in the library

 • Bolman, Lee G.; Deal, Terrence E. Nya perspektiv på organisation och ledarskap.

  3., [rev. och uppdaterade]uppl. / [översättning: Anna Holmqvist]: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Find in the library