Syllabus for Sociology B

Sociologi B

A revised version of the syllabus is available.

Reading list

Reading list

Applies from: week 27, 2007

 • Beauvoir, Simone de Inczèdy-Gombos, Adam; Moberg, Åsa Det andra könet

  Stockholm: Norstedt, 2002

  Find in the library

 • Durkheim, Emile The division of labour in society

  [2. ed.]: Basingstoke: Macmillan, 1984

  Find in the library

 • Marx, Karl Kapitalet : kritik av den politiska ekonomin. Bok 1, Kapitalets produktionsprocess

  4. uppl.: Lund: A-Z, 1981

  Find in the library

 • Weber, Max Den protestantiska etiken och kapitalismens anda

  Lund: Argos, 1978

  Find in the library

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Find in the library