Syllabus for Social Conditions and Social Problems II

Sociala villkor och sociala problem II

Syllabus

 • 13 credits
 • Course code: 2SC118
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1F, Social Work G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2013-05-29
 • Established by:
 • Revised: 2018-10-24
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 04, 2019
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: week 04, 2019

 • Mattsson, Tina Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis

  2. uppl.: Malmö: Gleerups Utbildning, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Socialt arbete : en grundbok Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Sunesson, Sune; Knutagård, Marcus

  3., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur & Kultur, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Petersson, Frida; Davidsson, Tobias Social exkludering : perspektiv, process, problemkonstruktion

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2016]

  Find in the library

  Mandatory

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Darvishpour, Mehrdad; Westin, Charles Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige

  2., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory