Syllabus for Methods in Social Work

Det sociala arbetets metoder

Syllabus

 • 14 credits
 • Course code: 2SC114
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work G2F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-12-05
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2014-12-03
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 03, 2015
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: week 03, 2018

 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt; Winqvist, Tore Empowerment i teori och praktik

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Johansson, Katarina; Wirbing, Peter Riskbruk och missbruk : alkohol, läkemedel, narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri

  2., [utök.] utg.: Stockholm: Natur och Kultur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Näsman, Elisabet; Ponton von Gerber, Christina; Fernqvist, Stina Barnfattigdom : om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv

  1. uppl.: Stockholm: Gothia, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Sundell, Knut Barnavårdsutredningar - en kunskapsöversikt

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: Gothia, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Nordenfelt, Lennart Värdighet i vården av äldre personer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Henriksen, Jan-Olav; Vetlesen, Arne Johan Etik i arbete med människor

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Payne, Malcolm Nilsson, Björn Modern teoribildning i socialt arbete

  3., svenska utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Ponnert, Lina Utredningsarbete i den sociala barnavården

  Malmö: Gleerups Utbildning, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Grunewald, Karl Från idiot till medborgare : de utvecklingsstördas historia

  2. uppl.: Stockholm: Gothia, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Staaf, Annika; Andersson, Lina Socialtjänstlagen 2017

  Helsingborg: Komlitt, 2017

  Find in the library

  Mandatory

 • Agerberg, Miki Lyons, Lena; Funke, Jan Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  Find in the library

 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2015

  Fulltext

  Find in the library

Reading list revisions