Syllabus for Personal and Professional Development

Personlig och professionell utveckling

Syllabus

 • 10 credits
 • Course code: 2SC103
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Social Work G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2012-05-30
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2016-11-30
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 26, 2017
 • Entry requirements: General entry requirements and Mathematics 2a/2b/2c, Social Studies 1b/1a1+1a2 or Mathematics B, Civics A
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: week 26, 2017

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  3. uppl.: Liber utbildning, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Røkenes, Odd Harald; Hansson, Per-Halvard Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor

  2 uppl.: Malmö: Gleerups, 2016

  Find in the library

  Mandatory