Syllabus for Social Conditions and Social Problems I

Sociala villkor och sociala problem I

Syllabus

 • 14 credits
 • Course code: 2SC102
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-05-30
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2015-03-11
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 27, 2015
 • Entry requirements: General entry requirements and Mathematics 2a/2b/2c, Social Studies 1b/1a1+1a2 or Mathematics B, Civics A
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: week 36, 2018

 • Oskarson, Maria; Bengtsson, Mattias; Berglund, Tomas En fråga om klass : levnadsförhållanden, livsstil, politik

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Engdahl, Oskar; Larsson, Bengt Sociologiska perspektiv : grundläggande begrepp och teorier

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Goffman, Erving Bergström, Sven Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik

  4. uppl., 4. tr.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Repstad, Pål Nilsson, Björn Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Socialt arbete : en grundbok Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Sunesson, Sune; Knutagård, Marcus

  3., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur & Kultur, 2016

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions