Syllabus for Conversation Methods and Communication

Samtalsmetodik och kommunikation i socialt arbete

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 2PE601
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Education G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2009-06-10
 • Established by: The Board of the Department of Education
 • Revised: 2018-06-14
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 34, 2018
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

Applies from: week 36, 2018

 • Adelswärd, Viveka Institutionella samtal - struktur, moral och rationalitet

  Part of:

  Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi.

  (1995) s. 109-137

  Find in the library

  Mandatory

 • Bülow, Pia; Persson Thunqvist, Daniel; Sandén, Inger Delaktighetens praktik : det professionella samtalets villkor och möjligheter

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Cedersund, Elisabeth; Olaison, Anna Care management in practice: : on the use of talk and text in gerontological social work

  Part of:

  International journal of social welfare

  vol. 19 (2010) nr. 3 s. 339-347

  Find in the library

  Mandatory

 • Herz, Marcus; Johansson, Thomas Det professionella mötet : en grundbok

  Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Holm, Ulla Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken

  2., omarb. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Hall, Christopher; Slembrouck, Stefaan; Sarangi, Srikant Language practices in social work : categorisation and accountability in child welfare

  London: Routledge, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Kåver, Anna KBT i utveckling : en introduktion till kognitiv beteendeterapi

  1. e-boksutg.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Norrby, Catrin Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Mäkitalo, Åsa Att hantera arbetslöshet : om social kategorisering och identitetsformering i det senmoderna

  Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Hydén, Lars-Christer, Applying for money : The encounter between social workers and clients. A question of morality

  Part of:

  The British journal of social work

  vol. 26 (1996) nr. 6 s. 843-860

  Find in the library

  Mandatory

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Van De Mieroop, Dorien & van der Haar, Marleen, Negotiating Identities in the Context of Social Work Goals : The Case of an Intercultural Institutional Interaction

  Part of:

  Research on language and social interaction

  [Mahwah, NJ]: L. Erlbaum Associates, 1993-

  vol. 41 (2008) nr. 4 s. 364–386

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions