Department of Sociology

Ämneskonferens i Sociologi 2017

Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Torsdag 26:e oktober, kl 12:00 - fredag 27:e oktober, kl 12.00.

Program

Torsdag den 26:e oktober:

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Inledning (Ilkka Henrik Mäkinen, Prefekt och Fredrik Palm, Studierektor)

13.30-14.30 Tema meddelas senare

14.30-15.00 Kaffe

15.00-17:00 Professionsgrupper samlas kring på förhand bestämda teman: Lärare, studierektorer, prefekter, administratörer (information om respektive tema cirkuleras under hösten)

17.00-18.00 Återsamling: avrapportering/diskussion av gruppdiskussioner, 15 min/grupp

19.00 Konferensmiddag

Fredag den 27:e oktober:

Tema: Sociologiämnet på gymnasiet

9.00-9.30 Sociologiämnet på gymnasiet (Sociologförbundet)

9.30-10.30 Arbete i grupp rörande sociologiämnet på gymnasiet

10.30-11.00 Förmiddagskaffe

11.00-11.30 Återsamling: gemensam diskussion av gruppdiskussionen

11.30-12.00 Avslutning, överlämnande till nästa års ämneskonferensarrangör

12.00 Lunch

Information och Anmälan

Anmälan görs till Ylva Nettelbladt, så snart som möjligt, men senast den 30 september. Ange om ni vill delta i luncher respektive torsdagens middag, samt särskilda önskemål om kost. Om ingen annan information anges inkluderas middag men ej luncher.

Plats: Sociologiska institutionen är belägen i Engelska Parken, kvarteret Kemikum, ingång ifrån stora glashallen Thunbergsv. 3H. Hus 3, plan 1.

Lunch, kaffe och middag: Institutionen bekostar kaffe, lunch (båda dagar), samt middag på ännu ej bestämd restaurang. Lunchlokal: Matikum, Engelska Parken. Kaffet serveras i anslutning till konferenslokalerna.

Hotellrum: Hotellrum är förhandsbokade på Park Inn by Radisson hotell. Rummen kostar 875 exkl moms (980 kr inkl. moms). Ni bokar hotellrummet själva direkt via reservations.uppsala@radissonblu.com senast 6 veckor innan ankomst, alltså den 14:e september. Vid bokningen uppges bokningskod 2276024, fakturaadress, org.nr samt referens.