Sociologiska institutionen

Information om enheten och alla anställda

15.10.3 Centrum för socialt arbete - CESAR

Ingår som en del av Sociologiska institutionen

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog

15.10.1 Administrativ personal

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog

Övriga verksamma vid CESAR

Nedan listas de personer som har koppling till CESAR men som har sin anställning vid Sociologiska institutionen eller annan enhet.

Andersson, Lars
med. dr. i socialmedicin, professor emeritus i äldre och åldrande Linköpings universitet

Antelius, Elenor
fil. dr. i hälsa och samhället samt universitetslektor vid Linköpingsuniversitet

Bejstam, Lars                                                        
universitetslektor i förvaltningsrätt, docent vid Juridiska institutionen
lars.bejstam@jur.uu.se

Lotta Berg Eklundh
fil.lic. Socialt arbete, FoU Nordost.

Dahlén, Marianne                                               
universitetslektor, docent vid Juridiska institutionen
marianne.dahlen@jur.uu.se

Edvinsson, Joakim                                               
domare
joakim.edvinsson@dom.se

Fridström Montoya, Therese
fil.dr. postdoktor vid Juridiska institutionen
Therese.F.Montoya@jur.uu.se

Grönbladh, Leif  
med. dr. beroendeforskning, vid Uppsala universitet
Leif.gronbladh@neuro.uu.se

Helmius, Ingrid                                                    
jur. dr, Universitetslektor vid Juridiska institutionen
ingrid.helmius@jur.uu.se‎

Hagnefur, Lena  
socionom, Uppsala kommun

Hallberg, Mathias  
professor farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Hammarberg, Anders  
med. dr. beroendeforskning, Karolinska Institutet

Holmqvist, Lena                                                   
lektor i straffrätt vid Juridiska institutionen
lena.holmqvist@jur.uu.se

Ingvarsson, Torbjörn                                                               
professor  i civilrätt vid Juridiska institutionen
torbjorn.ingvarsson@jur.uu.se‎

Johansson, Stina
fil. dr. i sociologi, professor emerita i socialt arbete med inriktning social omsorg, Umeå universitet

Kilander, Lena
leg. läk., DMSc verksam vid Uppsala universitet
Lena.Kilander@pubcare.uu.se

Lantz, Gustaf                                                        
(HSB, expert på hyresrätt)
info@lantzeducation.se

Larsson, Kjerstin
fil.dr. forskare Associerad lärare vid Sociologiska institutionen
Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap; Socialmedicinsk epidemiologi
kjerstin.larsson@pubcare.uu.se

Lind, Anna-Sara                                                   
professor  i offentlig rätt, docent vid Juridiska institutionen  
anna-sara.lind@jur.uu.se‎

Lundemark, Mai  
doktorand vid Sociologiska institutionen
mai.lundemark@soc.uu.se
 
Lundin, Olle                                                                               
professor vid Juridiska institutionen
olle.lundin@jur.uu.se‎

Nehlin Gordh, Christina  
med.dr. forskare. Inst. för neurovetenskap; Psykiatri
universitetslektor vid Sociologiska institutionen
christina.nehlin_gordh@soc.uu.se
 
Norén, Niklas  
fil.dr vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
niklas.noren@edu.uu.se
 
Rejmer, Annika
docent, lektor, fil. dr. i rättssociologi, jur. kand. vid Juridiska institutionen
Annika.Rejmer@jur.uu.se

Scheutz, Sverker                                                   
universitetslektor vid Juridiska institutionen
sverker.scheutz@jur.uu.se‎

Sjöberg, Brita  
socionom, Uppsala

Storbjörk, Jessica  
docent socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stockholms universitet

Svensson, Mikael  
universitetsadjunk, doktorand vid Sociologiska institutionen
mikael.svensson@soc.uu.se

Torres, Sandra
professor i sociologi, ssk socialgerontologi vid Sociologiska institutionen
018-471 5171
sandra.torres@soc.uu.se

Wennersten, Jenny
socionom, adjunkt vid Sociologiska institutionen
jenny.wennersten@soc.uu.se

Wesolowski, Katharina
universitetslektor vid Sociologiska institutionen
katharina.wesolowski@soc.uu.se

Winkvist, Marianne  
fil. dr. i sociologi, leg. psykolog samt vetenskaplig handledare för Region Uppsala

Ågård, Pernilla
doktorand vid Sociologiska institutionen
018-471 5190
pernilla.agard@soc.uu.se