2013-10-15 Mångfaldsbarometern 2013

2013-10-15

Mer information och länk till rapporten finns på Högskolan i Gävles websida

Professor emeritus Orlando Mella och docent Irving Palm vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, är initiativtagare till Mångfaldsbarometern, en studie som sedan 2005 kartlägger attityderna till etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige. De har årligen genomfört undersökningen sedan dess. Från och med 2013 har däremot Högskolan i Gävle, avdelningen för socialt arbete och psykologi, tagit över ansvaret för Mångfaldsbarometern. Vid Högskolan i Gävle är professor Fereshteh Ahmadi, med erfarenhet av forskning om invandrare, ansvarig projektledare. Orlando Mella är dock fortfarande huvudforskare.

Mer information och länk till rapporten finns på Högskolan i Gävles websida